Home


Catalogue Search

Patron ID

Password


 
Links
INTAN Library
INTAN Main Campus Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
MALAYSIA
Tel: 603-2084 7264 / 7263
Fax: 603-2084 7491
Email:
ps@intanbk.intan.my
MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT (SSP) : THESIS 2003
BIL TAJUK NAMA PESERTA PENERBIT
1 Peranan koperasi dalam mempertingkatkan kepentingan sosio ekonomi anggota-anggotanya: satu kajian kes ke atas koperasi anggota-anggota Kerajaan Batu Pahat Berhad Mahmud Bin Kadar Kuala Lumpur : INTAN 2003
2 Komunikasi melalui pengantaraan computer: kajian penggunaannya mal elektronik di kalangan pegawai dan kakitangan Dewan Bahasa dan Pustaka Rohana Bt Yahaya Kuala Lumpur : INTAN 2003
3 Analisa Persepsi bakal guru terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran subjek Matematik dalam Bahasa Inggeris : kajian kes di Institut Bahasa Melayu Malaysia, Kuala Lumpur Ab. Rahman Bin Che Hamad Kuala Lumpur : INTAN 2003
4 Kajian terhadap tahap kepuasan bekerja pegawai-pegawai professional dan sokongan di Ibu Pejabat Jkr, Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Saliha Bt Che Daud Kuala Lumpur : INTAN 2003
5 Satu kajian terhadap kemahiran kakitangan sokongan 1 kumpulan c yang menjalankan tugas kewangan atau perakaunan di Jabatan Akauntan Negara, Malaysia, Cawangan Selangor D.E Rahmad Julkifli bin Mohd. Ali Kuala Lumpur : INTAN 2003
6 Hubungan di antara kekhuatiran berkomunikasi dan kesepaduan kumpulan dengan persepsi terhadap kejayaan pengurusan projek di kalangan warga kerja Jabatan Kerja Raya Selangor Ir.Zulkaidah bt Yaakub Kuala Lumpur : INTAN 2003
7 Motivasi dan hubungkaitnya dengan prestasi kerja: kajian di kalangan pengawal trafik udara di Jabatan Penerbangan Awam Subang Selangor Rohani bt Ali Kuala Lumpur : INTAN 2003
8 Perbezaan tahap penglibatan guru membuat keputusan di sekolah Menengah di Johor ( kajian kes: Smk Dato’ Mohd Yunos Sulaiman) Anuar Sarmin Kuala Lumpur : INTAN 2003
9 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja : satu kajian kes di pejabat, pertubuhan keselamatan Social (Perkeso) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Fauziah Bt Yahya Kuala Lumpur : INTAN 2003
10 Sikap dan tahap kebimbangan terhadap penggunaan komputer: satu kajian kes di kalangan pegawai dan kakitangan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Lkim) Yusoff Bin Othman Kuala Lumpur : INTAN 2003
11 Komitmen pegawai dan anggota operasi bomba terhadap organisasi dalam melaksanakan sesyen (1) & (2) : tugas-tugas Perkhidmatan Bomba Akta Perkhidmatan Bomba, di Balai Bomba Jalan Larkin Johor Baru Johor Mohd Yunos Bin Abu Hassan Kuala Lumpur : INTAN 2003
12 “Human factors” in Air traffic control a study of its application within the department of civil aviation Malaysia Chew Lam Leong Kuala Lumpur : INTAN 2003
13 Pengurusan perubahan: persepsi pegawai pemeriksa terhadap kejayaan Sistem Teknologi Maklumat Pantas (Patent And Trademark Automated System) : satu kajian di bahagian Harta Intelek Mohd. Faiizudin Bin Mohd Sharuji Kuala Lumpur : INTAN 2003
14 Menganalisis model peramalan terbaik bagi menentukan efisiensi pengangkutan di Kompleks Pemeriksaan Ikan Lkim Bukit Kayu Hitam, Kedah Md. Puat Bin Romli Kuala Lumpur : INTAN 2003
15 Hubungan komunikasi pegawai-pegawai dengan kepuasan kerja dan komitmen pekerja terhadap organisasi Kamsiah Bt Kamin Kuala Lumpur : INTAN 2003
16 Analisa model penggiliran di Klinik Kesihatan Kerajaan Suhaimi Bin Ali @ Ahmad Kuala Lumpur : INTAN 2003
17 Faktor keberkesanan pelaksanaan Ms Iso 9002 di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Rasidah Bt Isnin Kuala Lumpur : INTAN 2003
18 Pelaksanaan sistem belanjawan yang diubahsuai di Kementerian Kerja Raya Rosni Bt Julis Kuala Lumpur : INTAN 2003
19 Pengurusan program pemulihan satu analisis berdasarkan tahap kesediaan untuk berubah di kalangan penagih dadah Mohd Rafidi Bt Jusoh Kuala Lumpur : INTAN 2003
20 Using 360 degree feedback system to complement the Malaysian Public Service performance apparaisl system: an exploritary study on the instruments of 360 degree feedback system in the National Institute Of Public Administration (INTAN) Mohamed Nasser Bin Abdul Razak Kuala Lumpur : INTAN 2003